บังเอิญมีหัวใจ http://aukkarakitactart.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=6 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[กำแพงเมืองน่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=6 Mon, 25 Jan 2010 23:05:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=5 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[คุ้มเจ้าราชบุตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=5 Mon, 25 Jan 2010 9:34:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=4 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระธาตุแช่แห้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=4 Mon, 25 Jan 2010 22:39:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=3 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระธาตุเขาน้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=3 Mon, 25 Jan 2010 22:21:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=2 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดภูมินทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=25-01-2010&group=26&gblog=2 Mon, 25 Jan 2010 10:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=24-01-2010&group=26&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=24-01-2010&group=26&gblog=1 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระบรมธาตุช้างค้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=24-01-2010&group=26&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=24-01-2010&group=26&gblog=1 Sun, 24 Jan 2010 23:45:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=01-06-2009&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=01-06-2009&group=25&gblog=1 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[หาดจ้าวหลาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=01-06-2009&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=01-06-2009&group=25&gblog=1 Mon, 01 Jun 2009 11:18:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=26-05-2009&group=24&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=26-05-2009&group=24&gblog=2 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[รออัพรูปครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=26-05-2009&group=24&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=26-05-2009&group=24&gblog=2 Tue, 26 May 2009 12:38:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=16-02-2009&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=16-02-2009&group=24&gblog=1 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[ขนาดเราผมฟูแล้วนะ ยังสู้คุณหมอไม่ได้เลย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=16-02-2009&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=16-02-2009&group=24&gblog=1 Mon, 16 Feb 2009 14:38:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=23-01-2009&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=23-01-2009&group=17&gblog=1 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยววัดมหาธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=23-01-2009&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=23-01-2009&group=17&gblog=1 Fri, 23 Jan 2009 22:36:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=6 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดมหาธาตุ2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=6 Mon, 12 Jan 2009 16:21:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=5 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดมหาธาตุ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=5 Mon, 12 Jan 2009 16:12:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=4 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดสรศักดิ์ หรือวัดช้างล้อม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=4 Mon, 12 Jan 2009 16:00:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=3 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดศรีสวาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=3 Mon, 12 Jan 2009 15:55:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=2 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดศรีชุม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=2 Mon, 12 Jan 2009 15:48:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=1 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=12-01-2009&group=16&gblog=1 Mon, 12 Jan 2009 15:37:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=15&gblog=1 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดศรีโคมคำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=15&gblog=1 Fri, 09 Jan 2009 14:43:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=14&gblog=5 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนดอยตุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=14&gblog=5 Fri, 09 Jan 2009 14:28:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=14&gblog=4 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อหอนาฬิกามีหลายสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=14&gblog=4 Fri, 09 Jan 2009 14:18:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=14&gblog=2 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระแก้ว ที่เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=14&gblog=2 Fri, 09 Jan 2009 13:50:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=14&gblog=1 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[แวะวัดร่องขุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=09-01-2009&group=14&gblog=1 Fri, 09 Jan 2009 13:28:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=10-02-2009&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=10-02-2009&group=1&gblog=10 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[วันสำคัญที่วัดอรัญญิก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=10-02-2009&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=10-02-2009&group=1&gblog=10 Tue, 10 Feb 2009 15:32:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=16-12-2008&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=16-12-2008&group=10&gblog=3 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[840 ที่ชะอำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=16-12-2008&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=16-12-2008&group=10&gblog=3 Tue, 16 Dec 2008 12:29:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=16-12-2008&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=16-12-2008&group=10&gblog=2 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[พระราชวังบ้านปืน ( รามราชนิเวศ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=16-12-2008&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=16-12-2008&group=10&gblog=2 Tue, 16 Dec 2008 12:10:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=16-12-2008&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=16-12-2008&group=10&gblog=1 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[ขึ้นเขาวัง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=16-12-2008&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=16-12-2008&group=10&gblog=1 Tue, 16 Dec 2008 12:13:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=15-12-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=15-12-2008&group=1&gblog=9 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[ลานหินแตก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=15-12-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=15-12-2008&group=1&gblog=9 Mon, 15 Dec 2008 13:01:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=15-12-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=15-12-2008&group=1&gblog=8 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[หนาวนี้เที่ยวภูหินร่องกล้า 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=15-12-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=15-12-2008&group=1&gblog=8 Mon, 15 Dec 2008 17:00:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=14-12-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=14-12-2008&group=1&gblog=7 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[ขึ้นเขาไห้วพระแม่กวนอิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=14-12-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=14-12-2008&group=1&gblog=7 Sun, 14 Dec 2008 16:03:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=29-10-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=29-10-2008&group=1&gblog=5 http://aukkarakitactart.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อพุทธชินราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=29-10-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aukkarakitactart&month=29-10-2008&group=1&gblog=5 Wed, 29 Oct 2008 14:35:49 +0700